Skip to main content
Bruiloft_in_wdz_141_klein-43e0b0ef Dopen, Trouwen, Uitvaart

Trouwen in de kerk

Al eeuwen worden er in de kerk trouwdiensten gehouden.
In de kerk gaat het erom de huwelijksrelatie in een gelovig perspectief te zien.
Wie een partner gevonden heeft om lief en leed mee te delen,
weet zich een gezegend mens.
In dankbaarheid erkennen beide partners
dat zij elkaar ervaren 'als een geschenk uit Gods hand'.
Het huwelijk is dan een 'teken van Gods liefde en trouw'.

Een huwelijksdienst in de kerk.

In de dienst wordt een zegen gevraagd over de verbintenis van twee geliefden.
Het paar bereidt de dienst samen met de predikant voor.
De Bijbellezingen, muziek, zang en andere bijdragen
worden in goed overleg gekozen.
Een trouwdienst is een vrolijk en ernstig gebeuren tegelijk.

In de Willem de Zwijgerkerk staat een trouwviering open voor gemengde paren en paren met partners van hetzelfde geslacht.


Wist U dat de Willem de Zwijgerkerk ook officieel trouwlocatie is voor een burgerlijk huwelijk?

Trouwdienst aanvragen?

Als U een trouwdienst wilt aanvragen, neem dan contact op met onze consulent:
ds. E.J. de Wijer,  (020) 673 92 30

Dopen in de Willem de Zwijgerkerkgemeente


Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en in gevaar.
Dopen gebeurt met water.
Water is nodig om te groeien,
maar teveel water kan levensbedreigend zijn.

De christelijke doop is er een teken van dat mensen bij Jezus horen. Het is een teken van een nieuw begin. Wie gedoopt is hoort van nu af bij al die mensen die samen de kerk vormen.

Doopdienst

In elke kerk is een doopvont te vinden. In de Willem de Zwijgerkerk een stijlvol, sober doopvont van hout en steen. Bij een doopdienst wordt wat water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld.
Bij de doop spreekt de voorganger de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader, die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief'. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

Bij een doop worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan de dopeling zelf of aan de ouders, maar ook aan de mensen in de kerk. Want de dopeling is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap en zijn of haar naam wordt opgeschreven in het doopboek. Door 'ja' te antwoorden op de vragen laat iedereen die bij de doop aanwezig is hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Als herinnering aan de doop krijgen dopelingen soms een doopkaars mee met daarop hun naam en de datum van de doop om aan te steken als er iets te vieren is, maar ook als het donker is. De vlam van de kaars is een teken van Gods licht dat niet dooft.

Dopen is niet alleen iets voor kinderen die pas geboren zijn, je kunt op elke leeftijd worden gedoopt.

Doop aanvragen?

Als U een doop wilt aanvragen voor uw kind of voor uzelf, neem dan contact op met onze consulent:
ds. E.J. de Wijer  (020) 673 92 30

Uitvaart vanuit de Willem de Zwijgerkerkgemeente.

Als iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak tekort. Daarom kan de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven om het afscheid te begeleiden. Op een doordeweekse dag kan er voor de familie en vrienden een dienst worden gehouden om de overledene te gedenken. Voor deze dienst bestaan verschillende benamingen: uitvaartdienst, rouwdienst, dankdienst, gedachtenisdienst, begrafenisdienst.

De predikant, of iemand anders van de kerkelijke gemeente die daarvoor is opgeleid, brengt na een overlijden een bezoek aan de familie van de overledene. Samen met hen geeft hij of zij invulling aan de uitvaartdienst. Ook na deze dienst begeleidt de predikant de rouwende(n).

De dienst in de kerk
In een uitvaartdienst is aandacht voor het leven en de betekenis van de gestorvene. Daarbij klinken woorden uit de bijbel. Het leven van de overledene wordt in het licht van Gods geschiedenis met mensen geplaatst. In gebeden zal dankbaarheid klinken voor het leven van de overledene. Verdriet en pijn worden verwoord. Aan het einde van de uitvaart wordt het lichaam uit handen gegeven, losgelaten, en toevertrouwd aan de Eeuwige.

Tijdens de dienst kunnen verschillende rituelen de woorden kracht bijzetten. Aangestoken kaarsen bieden troost en hoop. De kist kan worden binnendragen door familie of vrienden. Bij het graf geeft de voorganger de overledene een laatste zegen en bidden de mensen met elkaar een gebed, zoals het Onze vader.

De predikant bereidt de dienst met de nabestaanden voor. De Bijbellezingen, het In Memoriam, de muziek, zang en andere bijdragen worden in gezamenlijk overleg gekozen.

Het is ook mogelijk om de dienst in de aula van de begraafplaats of het crematorium te houden.

De predikant staat ook open voor mensen die langer tevoren hun eigen uitvaart eens willen doorspreken of vastleggen. Daarbij kan ook begeleiding op ziek- of sterfbed behoren.

U kunt over het bovenstaande contact opnemen met onze consulent:
ds. E.J. de Wijer   (020) 673 92 30

(c) Op deze pagina is gebruik gemaakt van teksten van de website van de Protestantse Kerk in Nederland http://www.pkn.nl/