Skip to main content

Pastoraat

Wat is pastoraat?

Een luisterend oor voor mensen zijn: dat noemen we in de kerk pastoraat. De predikant en speciale vrijwilligers in de Willem de Zwijgerkerk zijn er voor ieder die behoefte heeft aan zo'n luisterend oor. De mensen die werkzaam zijn in het pastoraat, staan open voor wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Als vrijwilliger, ambtsdrager of beroepskracht hebben zij geleerd om te luisteren. Zij zijn er voor mensen, zoeken met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiden hen op hun levensweg.

Pastoraal aanbod.

Vanuit de Willem de Zwijgerkerk bieden we aan: - individueel pastoraat: een gesprek bij u aan huis of in een ruimte in de kerk over levensvragen, relatieproblemen, geloof, twijfel, onzekerheid, angsten, depressieve gevoelens, ziekte en rouw. - groepspastoraat: in zogenoemde 'huiskringen' komen dergelijke vragen ook in groepsverband aan bod. - specifieke bijeenkomsten: binnenkort komt er een aanbod van pastoraat aan rouwenden. Wij bieden dit aan om u te helpen een weg te vinden in vragen over geloof en leven.